Ciekawski Autobus - aplikacja edukacyjna. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
The Curious Bus
1 February 2017
aplikacja edukacyjna educational application
Stellar Garden – Application
2 October 2018

Coal Mining Museum

Śląskie przyśpiewki - aplikacja. Wystawa w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | Dardanele Studio Animacji

Śląskie przyśpiewki - aplikacja. Wystawa w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

A series of touchscreen apps for Coal Mining Museum.

The Silesian Dictionary app will improve your Silesian language skills while exploring the museum and show you the episodes from the everyday life of Silesian miners. The music quiz titled Silesian songs will introduce you to the beauty of Silesian folk songs and chants. The Silesian costumes app will show you miners’ outfits and traditional Silesian clothes. The apps show and explain everything in a fun way of learning.

Scope of work: concept, graphic design, illustration, animation, sounding, programming, testing.