PRODUKCJA ANIMACJI KROK PO KROKU

Aby ułatwić rozpoczęcie współpracy, przygotowaliśmy krótki opis podstawowych kwestii, jakie wiążą się z  produkcją animacji, a także opisujemy jakie bazowe informacje są nam potrzebne do rozpoczęcia pracy.

W zależności od tematu i charakteru projektu, ścieżka produkcji animacji może wyglądać nieco inaczej – wynika to z indywidualnych ustaleń z klientem oraz rozwiązań dopasowanych do konkretnego tematu.

Wypełnij formularz – odpowiedz na podstawowe pytania
dotyczące planowanej produkcji animacji.

1. BRIEF

Brief, to nic innego, jak dokument zawierający opis animacji, jaka ma powstać.

Kompletny brief zawiera wszystko, co na danym etapie jest wiadome na temat tworzonej animacji, jakie są założenia i jakie wymagania ma spełniać.
W briefie zawarte są podstawowe informacje, które są nam niezbędne, aby zaplanować kolejne kroki współpracy.

Im więcej otrzymamy informacji na wstępie, tym lepiej.
Niezbędne minimum informacji to:
– przeznaczenie animacji – jaki cel ma spełniać: reklama, instruktaż, edukacja?
– do kogo jest skierowana – dorośli/dzieci, specyficzna grupa społeczna, etc?
– oraz opisana w zarysie koncepcja – czym jest animacja, co ma być w niej przedstawione?
Pozostałe kwestie możemy ustalić wspólnie z Klientem.

2. SCENARIUSZ

We współpracy z klientem opracowujemy scenariusz animacji / produktu, proponujemy rozwiązania i ustalamy podstawowe kwestie.

3. STYL GRAFICZNY / PROJEKT POSTACI

Na tym etapie powstają pierwsze szkice – propozycje stylu graficznego, charakteru postaci lub elementów graficznych.
Przedstawiamy do wyboru alternatywne rozwiązania. Wybrana wersja przechodzi do dalszej pracy.

4. STORYBOARD

Niezbędny przy tworzeniu animacji. Storyboard to nic innego, jak pierwsze podejście do przedstawienia scenariusza w obrazach.

Rozrysowana zostaje każda scena, tak aby łatwiej można było wyobrazić, jak będzie wyglądać animacja finalnie, prześledzić każdą ze scen oraz sprawdzić pod kątem merytorycznym – czy zawiera wszystkie niezbędne informacje.

Storyboard jest “instrukcją” według której pracują w następnej kolejności graficy i animatorzy.

5. NAGRANIA LEKTORSKIE

Jeśli są zaplanowane – stanowią integralną część animacji.

W pierwszej kolejności powstaje draft tekstu do nagrania, nagrywamy roboczo ścieżkę dźwiękową, aby określić ilość czasu, jaką zajmie.
Jeśli to konieczne – dokonujemy korekty, tniemy, dodajemy, tak aby do finalnego nagrania poszedł pełnowartościowy tekst, który mieści się w założonych ramach czasowych produkcji.

Nagranie lektorskie – ilość tekstu, a co za tym idzie, czas nagrania – determinuje nam długość finalnej animacji.

6. ANIMATIK

Mając gotowe nagrania dźwiękowe i zaplanowane sceny, możemy roboczo przygotować do wglądu animację.
Ta wersja animacji zawiera zazwyczaj statyczne, szkicowe obrazy przypisane do odpowiednich kwestii wypowiadanych przez lektora – pozwala to zorientować się, czy wszystkie sceny mają odpowiedni czas trwania – nie są zbyt krótkie lub zbyt długie, oraz czy w odpowiedni sposób przekazują treść wizualnie.

7. PROJEKTOWANIE ILUSTRACJI

Na tym etapie, przygotowane w formie szkiców, ilustracje do poszczególnych scen nabierają koloru – dosłownie i w przenośni. Tutaj wspólnie dopracowujemy kolorystykę, tak aby odpowiadała wszystkim założeniom.
Tak przygotowana grafika w finalnej formie przechodzi do kolejnego etapu pracy.

8. ANIMACJA

Do gry wkraczają animatorzy. Mając gotowe nagrania lektorskie i przygotowane elementy graficzne, tworzą animację – finalny, ruchomy obraz.

9. POSTPRODUKCJA

W końcowym etapie produkcji animacji łączymy wszystkie stworzone elementy w jedną spójna całość.
W montażu poszczególne sceny, podkładamy nagrania lektorskie, podkład muzyczny, udźwiękowienie zostają połączone, a rezultatem jest gotowy produkt – gotowy film animowany.