Prosimy o wypełnienie formularza z pytaniami lub bezpośredni kontakt z nami.

Aby ułatwić proces powstawania animacji, przygotowaliśmy zestaw pytań odnośnie planowanej kreacji.
Przesłane informacje ułatwią kolejne kroki – doprecyzowanie szczegółów i szacunkową wycenę tworzenia animacji.

W przypadku projektów na bardzo wczesnym etapie powstawania wszelkie niewiadome możemy doprecyzować wspólnie.

1. DANE KONTAKTOWE

2. ZARYS SCENARIUSZA

Krótki opis, czego dotyczy animacja, co ma być w niej przedstawione, jaki jest najistotniejszy przekaz:

3. RODZAJ PLANOWANEGO PROJEKTU:

Jakiego typu jest to animacja:
film animowany,animacja biznesowa,explainer,animowana reklama,animacja instruktażowa,kreskówka (serial),animowany teledysk,nie jest określone

4. BRANŻA

5. GRUPA DOCELOWA

Kto jest odbiorcą animacji, przykładowo: dorośli, dzieci, płeć, przedział wiekowy (np.25-35), specyficzna grupa społeczna lub zawodowa, etc.:

6. CZAS TRWANIA ANIMACJI

do 15 sekund,15-30 sekund,30-60 sekund,powyżej 1 minuty,nie jest określone

7. STYLISTYKA ANIMACJI

Przykłady oczekiwanego stylu animacji, jeżeli są - linki, przykłady grafiki:

8. LEKTOR

Czy potrzebne są nagrania lektorskie, jeżeli tak - proszę podać języki i rodzaje głosów, np.: głos męski, głosy żeński i dziecięcy, etc.:

9. MUZYKA

tak, potrzebna,bez podkładu muzycznegonie jest określone

UDŹWIĘKOWIENIE

tak, potrzebne,bez udźwiękowienianie jest określone

10. KANAŁY DYSTRYBUCJI

Internet,Youtube,TV,strona firmowa,media społecznościowe,nie jest określone

11. OCZEKIWANY TERMIN REALIZACJI

12. SZACOWANY BUDŻET

5-10 tysięcy PLN,10-20 tysięcy PLN,20-50 tysięcy PLN,powyżej 50 tysięcy PLNnie jest określone

13. DODATKOWE INFORMACJE