Prosimy o wypełnienie formularza z pytaniami lub bezpośredni kontakt z nami.

Aby ułatwić proces powstawania animacji, przygotowaliśmy zestaw pytań odnośnie planowanej kreacji.
Przesłane informacje ułatwią kolejne kroki – doprecyzowanie szczegółów i szacunkową wycenę tworzenia animacji.

W przypadku projektów na bardzo wczesnym etapie powstawania wszelkie niewiadome możemy doprecyzować wspólnie.

  1. DANE KONTAKTOWE

  2. ZARYS SCENARIUSZA

  Krótki opis, czego dotyczy animacja, co ma być w niej przedstawione, jaki jest najistotniejszy przekaz:

  3. RODZAJ PLANOWANEGO PROJEKTU:

  Jakiego typu jest to animacja:
  film animowany,animacja biznesowa,explainer,animowana reklama,animacja instruktażowa,kreskówka (serial),animowany teledysk,nie jest określone

  4. BRANŻA

  5. GRUPA DOCELOWA

  Kto jest odbiorcą animacji, przykładowo: dorośli, dzieci, płeć, przedział wiekowy (np.25-35), specyficzna grupa społeczna lub zawodowa, etc.:

  6. CZAS TRWANIA ANIMACJI

  do 15 sekund,15-30 sekund,30-60 sekund,powyżej 1 minuty,nie jest określone

  7. STYLISTYKA ANIMACJI

  Przykłady oczekiwanego stylu animacji, jeżeli są - linki, przykłady grafiki:

  8. LEKTOR

  Czy potrzebne są nagrania lektorskie, jeżeli tak - proszę podać języki i rodzaje głosów, np.: głos męski, głosy żeński i dziecięcy, etc.:

  9. MUZYKA

  tak, potrzebna,bez podkładu muzycznegonie jest określone

  UDŹWIĘKOWIENIE

  tak, potrzebne,bez udźwiękowienianie jest określone

  10. KANAŁY DYSTRYBUCJI

  Internet,Youtube,TV,strona firmowa,media społecznościowe,nie jest określone

  11. OCZEKIWANY TERMIN REALIZACJI

  12. SZACOWANY BUDŻET

  5-10 tysięcy PLN,10-20 tysięcy PLN,20-50 tysięcy PLN,powyżej 50 tysięcy PLNnie jest określone

  13. DODATKOWE INFORMACJE