GRYWALIZACJA

Grywalizacja – określana także jako gryfikacja lub gamifikacja (ang. gamification) – to wykorzystanie sposobu myślenia i mechaniki gier w kontekstach innych niż gry aby skłonić użytkowników do modyfikowania swoich zachowań w sytuacjach rzeczywistych i uzyskać maksymalnie zaangażowanie w wykonywane zadania.

Metodologia ta bazuje na wykorzystaniu przyjemności, jaka płynie z podejmowania kolejnych osiągalnych wyzwań, współpracy, rywalizacji i innych zachowań.
Gryfikacja pozwala uzyskać niezwykłe zaangażowanie uczestników w wykonywanie czynności zgodnych z założeniami projektu, nawet jeśli zazwyczaj są one uważane za nudne lub rutynowe.
Przegląd badań nad gryfikacją pokazuje iż zastosowanie tego rodzaju techniki przynosi zaskakująco pozytywne rezultaty.

Grywalizacja znajduje zastosowanie na wielu polach, między innymi są to:

  • Marketing;
  • Sprzedaż internetowa i osobista;
  • Szkolenie pracowników;
  • Rozwój osobisty i zdrowie;
  • Edukacja;
  • Finanse;
  • Sport, rozrywka i spędzanie wolnego czasu;
  • Programy społeczne i ekologiczne;
  • Programy rządowe;
  • W produktach.