Dardanele Studio Animacji | świetny serial edukacyjny - kadr z "Time Squad - Strażnicy czasu"
Animowane seriale edukacyjne – rozrywka i edukacja w jednym
12 stycznia 2023

Brief – co to jest?

„Brief” to słowo pochodzące z języka angielskiego. Do zapożyczeń zdążyliśmy się już przyzwyczaić, a to zadomowiło się w naszym języku na dobre. Sięgnąwszy do słownika, aby sprawdzić, co dokładnie znaczy to słowo, dowiemy się, że odczytane jako rzeczownik oznacza streszczenie, a traktowane jako przymiotnik oznacza: krótki, zwięzły, treściwy.

Zatem:

„Co to jest brief?” – na te i inne pytania dotyczące briefu odpowiadamy poniżej.

Co to jest brief?

Brief – co to jest?

Załóżmy, że potrzebujesz animacji, która będzie informowała o produkcie X, ale to wszystko, co masz w tej chwili do powiedzenia, ponieważ dopiero zapadła decyzja, że taki materiał jest potrzebny. Nie ma scenariusza ani wyklarowanej koncepcji – nic, oprócz samej potrzeby. 

No, ale od czegoś trzeba jednak zacząć. Takim początkiem jest wywiad z klientem, którego rezultat spisany zostaje właśnie w formie briefu, czyli zbioru wszystkich podstawowych informacji, jakie możemy uzyskać od klienta. 

Jakie informacje powinny być zawarte w briefie? 

Niżej podajemy przykład pytań, od których zaczynamy. Po otrzymaniu odpowiedzi na każdy z punktów, zazwyczaj pojawiają się kolejne pytania, wynikające z otrzymanej odpowiedzi. Taki brief można spisać samodzielnie. Pozwala on sprecyzować obraz tego, co chcemy zrealizować i jaki jest nasz cel. 

Pytania startowe:

 1. Podstawowe informacje
  W pierwszym kroku dowiadujemy się, dla kogo potrzebna jest animacja – spisujemy dane kontaktowe, adres strony www, adresy profili społecznościowych. Wszystko to daje nam obraz oprawy graficznej i stylistyki, jaką stosuje klient w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
 2. Usługa, produkt, marka? Czego dotyczy animacja?
  Czy animacja będzie dotyczyć produktu, usługi, marki? Niezbędne są informacje, które pomogą nam zrozumieć temat powstającej animacji. Jeśli jest to usługa, to na czym ona polega; jeśli produkt – czym jest, jak działa, czy wymaga objaśnienia?
 3. O czym będzie opowiadać animacja? Cel
  Czy jest to storytelling – historia, w której obecny jest produkt/marka, czy animacja reklamowa, informująca o specyficznych cechach produktu? A może materiał na profile społecznościowe
 4. Ilość i czas
  Czy chodzi o jeden film, czy o całą ich serię? Jaki jest przewidywany czas trwania animacji? A może są jakieś ograniczenia, do których trzeba się dostosować?
 5. Koncepcja i scenariusz
  Czy masz pomysł na film? Czy powstał już scenariusz? Chcemy poznać jak najwięcej szczegółów na ten temat.
  Jeśli nie ma scenariusza, opracujemy go wspólnie.
 6. Grupa docelowa
  Do kogo kierujesz przekaz? Opisz jak najdokładniej  grupę, do której ma trafiać animacja: czy są to dzieci, dorośli, młodzież? Jaka grupa wiekowa? Jaka płeć, czym odbiorcy się interesują, jak spędzają wolny czas, jakie mają wykształcenie, zawód itp. Wszystko, co wiesz na ich temat.
 7. Kanały publikacji
  Gdzie animacja ma się ukazać? Czy są to profile społecznościowe, strona firmowa, a może stoisko targowe?
 8. Konkurencja
  Podaj jak najwięcej szczegółów na temat swojej konkurencji. Mogą to być zbliżone realizacje firm działających w tej samej branży, dotyczące podobnych produktów. Pomocne będą także nazwy konkurencyjnych firm, adresy profili w mediach społecznościowych, linki do filmów.
 9. Referencje, linki, przykładowe rozwiązania
  Wszelkie linki do materiałów, które Ci się podobają lub nie podobają są dla nas bardzo pomocne. Mogą być to linki do filmów, stylistyki, grafik.
 10. Budżet
  Czy masz zaplanowany budżet do przeznaczenia na tę realizację? Ta wiedza pomoże nam precyzyjniej dopasować projekt do oczekiwań.
 11. Deadline, czyli termin realizacji
  Czy jest ustalona data, do kiedy animacja ma być gotowa? To bardzo ważne, abyśmy mogli dokładnie zaplanować działania, szczególnie w przypadku np. konkretnego wydarzenia, którego data jest nieprzesuwalna.

Do czego służy brief?

Wszystkie odpowiedzi i wskazówki zebrane w jeden dokument stanowią punkt wyjścia do dalszej pracy. 

Brief określa cele, grupę docelową i przesłanie, jakie ma przekazać animacja. Dzięki briefowi zespół tworzący animację może lepiej zrozumieć potrzeby klienta i stworzyć produkt, który będzie skutecznie przekazywał przesłanie reklamowe. Brief zawiera także informacje dotyczące budżetu, terminów i wymagań technicznych, co pozwala na lepsze zaplanowanie i przeprowadzenie prac nad animacją. Brief daje nam początkowy obraz produkcji. Bazując na nim, tworzymy scenariusz, scenopis, storyboard, dlatego z naszego punktu widzenia jest istotnym krokiem w realizacji projektu. 

Brief jest ważny również z perspektywy klienta, ponieważ pozwala mu na lepsze zdefiniowanie swoich potrzeb i oczekiwań wobec animacji. To z kolei pozwala na lepsze spełnienie oczekiwań klienta przez twórców animacji.

Bez briefu animacja nie miałaby konkretnego celu lub grupy docelowej, przez co przesłanie reklamowe mogłoby okazać się nieskuteczne.