Zajączki

Tworzenie animacji 2D
Dzik
29 kwietnia 2015
Materiały szkoleniowe
2 maja 2015

Zajączki

Ilustacje i animacje Zajączki

Zajączki – krótka historia z życia leśnych zwierząt. Jedna z serii 10 animacji Flash o tematyce leśnej. Myśl przewodnia projektu to hasło „Pozwól zwierzętom żyć, tak jak lubią”.

Zakres prac: przygotowanie scenariuszy animacji, koncepcja graficzna, przygotowanie ilustracji i animacja.

Scenariusz: Krótka historia o tym, że hałas, to pojęcie względne.